Home

Lok stöd 2021

Gällande fr.o.m. 2020-07-01: Förenings ansökan om LOK-stöd görs hos RF i idrottens verksamhetsredovisningssystem. Varje kalenderår omfattar två redovisningsperioder; 1 januari -30 juni med sista ansökningsdag den 25 augusti samt 1 juli-31 december med sista ansökningsdag den 25 februari Närvaroregistrering och ansökan om LOK-stöd, 2020-02-21 4 (39) Allmänt Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) är ett stöd avsett att stödja ungdomsverksamheten i föreningarna för aktiviteter med ungdomar mellan 7 och 25 år Ansökan om LOK-stöd för hösten 2020. RF | LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott

428 idrottsföreningar i Skåne får kompensationsstöd innan

 1. LOK-stödet för år 2020 (aktiviteter bedrivna från och med 2020-01-01): • Ledarstöd 21 kr • Extra ledarstöd 5 kr • Deltagarstöd 7 kr/deltagare Ansökningstider Vårens ansökan 1/1 - 30/6 ska skickas in via IdrottOnline senast 25 augusti. Höstens ansökan 1/7 - 31/12 ska skickas in via IdrottOnline senast 25 februari
 2. Nu är det dags att söka LOK-stöd för de aktiviteter ni genomfört under hösten 2020. Sista datum för att skicka in föreningens LOK-stödsansökan är den 25 februari. Perioden som det ska sökas för är 1 juli - 31 december. Läs mer om att söka LOK-stöd. Mer om inläsning till IdrottOnlin
 3. Utbetalning av LOK-stöd Det statliga LOK-stödet för år 2019 är (aktiviteter bedrivna från och med 2019-01-01): • Ledarstöd 21 kr • Extra ledarstöd 5 kr • Deltagarstöd 7 kr Om det finns medel kvar av det statliga LOK- stödet brukar överskottet betalas ut nästkomman - de sommar som en fyllnadsutbetalning beroende p

Addthis. Fler. Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 januari till 30 april 2021. Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin LOK-stöd Projektstöd IF 2020-21 (Gamla Idrottslyftet) Stipendier Bilda ny förening / Söka inträde Föreningsavgift Föreningsstadgar Försäkringar och förmåner som medlemsförening Hitta din förenin

- Jag vill lugna våra ideella föreningar i hela landet att det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Vi kommer helt enkelt att betala ut mer per sammankomst och deltagare än vanligt år Nu är det dags att söka LOK-stöd för de aktiviteter ni genomfört under våren 2020. Sista datum för att skicka in föreningens LOK-stödsansökan är den 25 augusti. Perioden som det ska sökas för är 1 januari - 30 juni

Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med den 1 juli 2020. Beslutet innebär att förening, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in. Mer om vad som gäller på RF LOK-stödsansökan för hösten 2020 ska vara inne senast 25 februari. LOK-stöd kan sökas av anslutna idrottsföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år

Ansökan om LOK-stöd för hösten 2020 - Svenska Budo

Oavsett vilka åtgärder som behövt vidtas är det viktigt att, i den mån föreningen kan, även fortsatt registrera ansökan om LOK-stöd. Riksidrottsförbundet meddelar på rf.se att: LOK-stödet kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter på grund av coronaviruset. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019 Preliminär sammanställning avseende LOK-stöd 2020. Se nedan om din förening nått upp till minst tio aktiviteter 2020. Läs mer . Idrottsmedel. 2021-03-02. Ingen SMKF-förening sökte de idrottsmedel som Distriktsförbunden hade under 2020. Skärpning. Sök nu under 2021! Läs mer . WBOC 2021, Jilemnice, Tjeckien Redovisa vad som genomförts våren 2020 Statligt LOK-stöd: Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. LOK-stödsansökan för våren 2020 ska endast innefatta de faktiskt genomförda aktiviteterna Kommunalt LOK-stöd 2020 LOK-stöd Bergs Kommun Ansökningstider 31 augusti och sista februari. Åldersintervall 0 - 25 år samt 65+ år, funktionsnedsatta och nyanlända Villkor samma som statligt. Utbetalning 50 kr per sammankomst och 30 per deltagare (och ledare). Nivån kan justeras nedåt beroende på antal sökande. LOK-stöd.

Jag har drivit på för att föreningarna inom flygsport i Stockholm ska rekrytera ungdomar och rapportera LOK-stöd. Min egen förening Fenix nådde målet första halvåret 2020. Jag kommer alltså att berätta både om genvägar till att få ihop den där ungdomsverksamheten, och hur man praktiskt går till väga för att registrera den Skapad: 25 JAN 2021 12:00. LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott Skapad: 29 SEP 2020 23:59. Det viktigaste- Från och med ansökningsperioden HT 2020 för LOK-stödet så gäller endast digital registrering i Idrottonline eller något av de andra administrativa systemen som har en koppling till Idrottonline. Fullständig information om de nya reglerna återfinns här: https://www.rf Istället kommer vi att betala ut samma LOK-stöd för våren 2020 som vi gjorde för våren 2019. Detta kommer att resultera i att föreningarnas LOK-stöd inte påverkas utav Covid-19, utan ligger kvar på samma nivåer som vanligt. Vi kommer också kunna betala ut LOK-stödet tidigare än vanligt i och med att vi redan har alla uppgifter LoK-stöd deltagartillfällen jmf 2019 / 2020 Distrikt Deltagartillfällen 2019Deltagartillfällen 2020Differens antalDifferens % Antal föreningar som redovisat HT2019 Antal föreningar som redovisat HT2020 Differens antal7-12 år13-16 år 17-20 år 21-25 år 7-12 år 13-16 år 17-20 år 21-25 å

Ansökan om LOK-stöd för aktiviteter som genomförts under hösten 2019, 1 juli - 31 december, ska vara inskickad senast nu på tisdag den 25 februari 2020 kl 23:59. Det är viktigt att skicka in ansökan i tid, en ansökan riskerar att avslås om den skickas in för sent. Ansökan om LOK-stöd görs via föreningens sida på IdrottOnline Ansökan om statligt LOK-stöd för hösten 2020 (1 juli - 31 december) är igång! Nytt för denna LOK-stödsperioden är att RF har beslutat att all närvaroregistrering måste ske digitalt. Det innebär att närvarokort (och deltagare) måste återfinnas i IdrottOnline för att en ansökan om LOK-stöd ska behandlas

Sök LOK-stöd för hösten 2020 senast den 25 februari

Sök kompensationsstöd för corona - R

Via IdrottOnline är det enkelt att digitalt närvaroregistrera dina medlemmar. Du kan direkt via bl.a. IdrottOnline app se föreningens alla LOK-stödsaktiviteter, lägga upp nya aktiviteter och knyta både befintliga och nya medlemmar till de olika a.. IdrottOnline är ett bra system där vi på vår förenings sida lätt kan administrera medlemmar och kontaktuppgifter och i samband med det så uppdateras det på alla nivåer inom RF. Det sparar mycket tid inom idrottens administration. Det är också kanon att på samlad plats kunna ansöka om Idrottslyft, LOK-stöd mm

LOK-stöd - Skyttesport

 1. istrativ hantering i IdrottOnline
 2. en 2020 (1 januari-30 juni)
 3. . Oavsett vilka åtgärder som behövt vidtas är det viktigt att, i den mån föreningen kan, även fortsatt registrera ansökan om LOK-stöd
 4. Sök LOK-stöd senast 25 februari 2021 En extra fyllnadsutbetalning för våren 2020 har gjorts i december 2020 . LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening,... Ansök om LOK-stöd senast 25 februari 2021. Ansökan för hösten 2020 (dvs aktiviteter bedrivna 1 juli - 31 december) ska... Ansökan görs på.
 5. Kom ihåg att ansöka om LOK-stöd för era aktiviteter under hösten! Sista ansökningsdag är 25 februari. Svenska LandhockeyförbundetSwedish Hockey Association Menu. LOK-stöd 24 februari 2020 / av Monika Stylin. Kom ihåg att ansöka om LOK-stöd för era aktiviteter under hösten! Sista ansökningsdag är 25 februari
 6. LOK-stöd är ett statligt bidrag men kan även sökas inom er kommun. Oftast tar de del av er registrering inom IdrottOnline men detta skiljer sig inom kommunerna. Ta kontakt mer er kommun för att lära er hur det fungerar. Här kan ni läsa vår lathund om ansökan av LOK-stöd men även för andra bidrag

Rapportering LOK-stöd samt Avgiftshantering i IdrottOnline - DIGITAL All kommunikation sker via mail så var noga med att skriva in din mailadress korrekt. Från och med den 1/7 2020 så är digital närvaroregistrering ett krav för att kunna söka LOK-stöd 2020 LOK-stöd Skolboule Juniorlandslaget. Juniortouren 2015. Klasser.

Höst 2020. Aktuella kurstillfällen med platsförlagd utbildning är: 14-15 november 2020 i Göteborg; 28-29 november 2020 i Stockholm; Därutöver krävs hemstudier för respektive utbildningsstart, total kurslängd är 5 dagar inklusive certifiering Preliminär sammanställning avseende LOK-stöd 2020. Se nedan om din förening nått upp till minst tio aktiviteter 2020 Läs mer . Idrottsmedel (2021-03-02 18:46) Ingen SMKF-förening sökte de idrottsmedel som Distriktsförbunden hade under 2020. Skärpning. Sök nu under 2021. LOK-stödsansökan för hösten 2020 ska vara inne senast 25 februari. LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott utbetalning av LOK -stöd för hösten 2020. I likhet med att våren 2019 låg till grund för utbetalning av LOK-stöd för våren 2020. 2. beviljade projektstöd för kultura rrangemang får behållas och användas under 2021. Dialog förs mellan verksamhet och anordnare. 3. betalas beviljade medel ut under 2020 gällande verksamhetsstöd til Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott - IF kommer fortsatt ha möjlighet att söka aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sin barn- och ungdomsverksamhet. Eventuella förändringar i regelverket sker tidigast till 2020-07-01

Oförändrat LOK-stöd till föreningar under coronakrisen

 1. Sök LOK-stöd för hösten 2020 senast den 25 februari. Förbundsmötet. Svenska Serien 2021. Beslut av förbundsstyrelsen. Vem blir årets ungdomsledare 2020? Valberedningen informerar. Digital kurs tillgänglig. Jobba som Bangolfinstruktör sommaren 2021. BI-Projektet för föreningar 2021
 2. SBF har satt upp målet att 15 föreningar ska ha sökt LOK-stöd under perioden 2019-2020. Det är viktigt för Svensk boules framtida barn- och ungdomsverksamhet
 3. st 10 LOK-stödstillfällen får efter årsskiftet 2020/2021 dela på 100 000kr
 4. Statistik 2020 LOK stöd Utbildningstimmar Föreningar i Västergötland Tävlingsstarter Tidigare år Formulär Sluten omröstning Anmälan Skbg klubbarnas möte 2020 Anmälan arrangörsträffar 2021.
 5. 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11. Svensk fotboll har flera olika spelformer för barn i olika åldrar. Läs om spelformerna, reglerna och varför barn och ungdomsfotbollen spelas så här
 6. Sista dag för att söka LOK-stöd 25 februari. 12 FEB 2021 15:56. Aktiviteterna som ni söker för senast 25 februari är aktiviteter som genomfördes hösten 2020 Ett tips är att ladda ner appen LOK-Registrering Ansökan gäller de som är mellan 7-25 år. Fler. Uppdaterad: 12 FEB 2021 15:56;.
 7. PÅMINNELSE: Ansök om LOK-stöd senast 25/2 FÖRENING: Senast torsdag den 25 februari ska LOK-stödsansökan för hösten 2020 ha gjorts i IdrottOnline. Uppdaterad: 16 FEB 2021 13:2

•Verksamhetsseminarierna 2020 •Projektplan klar vår/sommar 2020 •Stämma av och förankra en idé vintern 2020/2021 - Juniorkonferensen 14-15/11 (!) LOK-stöd 2004-2018. Alla idrotter. 7-20 år. Idrotter med tillväxt. Kännetecken för växande idrotter 5 500 idrottsföreningar får dela på 32 miljoner kronor som betalas ut som extra lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för första halvåret 2020. Totalt genomfördes 120 000 färre. Siffror län LOK-stöd 2020.docx Hur stor andel av det totala tappet står basket, gymnastik, handboll, innebandy och volleyboll för i respektive län. Licens: Creative Commons erkännand Hög tid att ansöka om LOK-stöd. Sista ansökningsdag för våren 2016: 25 augusti Ansökan för våren 2016 (dvs aktiviteter bedrivna 1 jan - 30 juni) skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast den 25 augusti klockan 23:5

Obligatorisk digital närvaroregistrering från 1 juli 2020 Skriv ut Ändrad den: Tors, 15 apr., 2021 at 9:06 AM Riksidrottsmötet i maj 2019 beslutade att från och med den 1 juli 2020, alltså RF-perioden 2020 höst, måste alla närvarokort finnas tillgängliga digitalt i Idrottonline Publicerad: 2020-08-19 08.31. Senast ändrad: 2020-08-19. Ansök om aktivitetsbidrag. Föreningar som bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdomar har möjlighet att ansöka om aktivitetsbidrag från Munkedals kommunen samt LOK-stöd från Riksidrottsförbundet Projektstöd förening 2020/2021 LOK-stöd Teknikmärke Förtjänsttecken Övergångar Antidoping Sveriges föreningar Tävling Medicinsk info Tävlingsdokument Aktivitetskalender.

2020-05-04 14:00 2020-05-04 09:22. Coronakrispaket: LOK-stöd i förskott Sport. Kommunen ska försöka hjälpa föreningarna under coronakrisen. Coronakrisen slår ner överallt i samhället, idrottsrörelsen är knappast förskonad. Tvärtom Här finner du samlad information om Svenska Brottningsförbundets årsmöte den 18 april 2021 (digitalt i Easymeet) Röstlängd årsmöte 2021.pdf Kallelse årsmöte 18 april 2021.pdf Föredragningslista. Riksidrottsstyrelsen har fattat beslut att föreningar som redovisar färre aktiviteter under hösten 2020 i jämförelse med hösten 2019 kommer att få fyllnadsinbetalningar på liknande sätt som för våren 2020. Exakta belopp för hösten klargörs i samband med att ansökan av ordinarie lok-stöd görs 25 februari 2021 Vinterveckan 2020 Mer om funktionärsuppdrag och f-verktyget! LOK-stöd, närvarokort. Hem / Blanketter / LOK-stöd, närvarokort. LOK-stöd, närvarokort. Närvarokort, pdf . Närvarokort, Excel . Så här fyller du in Närvarokorten LOK-stöd kan sökas av alla idrottsföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Från den 1 januari 2014 gäller nya LOK-stödsföreskrifter

Idrottsrörelsens egna verktyg IdrottOnline | RF-SISU SmålandLandslagsbesök hos IK Sätra - Svenska Volleybollförbundet

Rapportering LOK-stöd samt Avgiftshantering i IdrottOnline - DIGITAL. Från och med den 1/7 2020 så är digital närvaroregistrering ett krav för att kunna söka LOK-stöd. Vi erbjuder därför en digital utbildningskväll kring administrativ hantering i IdrottOnline Påminnelse om LOK-stöd. Rekordmycket pengar till idrotten genom Städa Sverige. Hederstecken och Utmärkelser. Hög tid att skicka in motioner! Aktivitetstävlingen 2020. Hem / Förbundsinfo / Nyheter hemsidan / Aktivitetstävlingen 2020. Aktivitetstävlingen 2020. 08 FEB 2021 09:10 Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020. Det kommer att finnas två ansökningsomgångar, en i oktober och en i januari 2021

Dags att söka LOK-stöd - Svenska Bangolfförbunde

LOK-stöd - Jämtland-Härjedale

Svenska rekord kan endast sättas vid SM eller tävling av högre dignitet. Svenska rekord klassisk för ungdom, junior och veteran har registrerats fr.o.m. 9 maj 2014 Missa inte: det är hög tid att söka LOK-stöd! Ronja Svensson, 19 augusti, 2020. Har ni ännu inte skickat in er LOK-stödsansökan för våren 2020 är det dags nu! Sista dag att skicka in sin ansökan är den 25:e augusti och ansökan görs via er IdrottOnline-sida LOK-stöd HT 2020 endast digital registering. Från och med höstterminen 2020 gäller nya regler för hur man får registrera LOK-stödet. Läs mer. Fler nyheter. Tävlingsnyheter. Inbjudan Jämjöspelen. 2021-03-29. Här återfinns inbjudan till Jämjöspelen 2021 . Läs mer . Inställt DM 2020

Tisdag 17 mars 2020 Samtliga nyheter som publicerats under dygnet, i kronologisk ordning. RF lovar fortsatt LOK-stöd till föreningar - även om aktiviteter ställs i 2021-02-25 (period 2 2020) Aktivitetsstöd, anlägg (2020) Aktivitetstöd +70 (2020 Svenska Brottningsförbundets landslagskriterier för år 2020. Landslagskriterier för respektive landslag som utgör grunden för uttagningar till våra svenska landslag under 2020. Klicka på texten för respektive landslag för att komma till kriterierna. WW Senior & U23 . WW20 . WW17 . GR Senior & U23 . GR20 . GR17 . FS17 & FS20 . FS23.

Uppdatering 20210515. Budgetplan 2021-2023.pdf. Uppdaterad budgetplan som innehåller 2021- 2023. 2. Röstlängd.pdf. Ombud och övriga.pdf. Komplettering av ombuds och närvarande i listform samt röstläng Mattias Ahlgren Årets Eldsjäl. Eldsjälsgala i Stockholm och en liten skara men nog så viktiga människor och förebilder hade samlats i Stockholm och först ut bland pristagarna Mattias Ahlgren från Malmö som tog hem priset i kategorin Inkludering Sprintlandslaget har under mars varit på läger i Alcudia för att ladda upp inför OS-kval och förhoppningsvis ett olympiskt deltagande i Tokyo. Kanot.com har pratat med Sofia Paldanius samt förbundskapten Peken Rönnerstrand Här kan du läsa om hur de nationella rekommendationerna och regleringarna påverkar utformningen av friidrottens verksamhet År distriktet tävl anmälda LOK-stöd OF-bidrag 2012/2013 24 495 48 20 823 5,67% 5,9% 2013/2014 26 733 47 22 635 6,47% 6,3% 2014/2015 32 355 37 21 273 6,39% 6,1% . 2016 Dalarna/Sälen . 2015/2016 26 267 35 19 549 6,51% 6,0% 2016/2017 22 056 37 18 430 5,91% 5,6% 2017/2018 24 353 43 19.

Sök LOK-stöd senast 25 februari - Svenska Ridsportförbunde

Bidrag - Skyttesport

Arrangera idrottsevenemang | RF-SISU SmålandHerr A - Johan Kristensson assisterande - Vallens IFIdrott och HBTQ+ | RF-SISU SmålandKaratelyftet - Svenska KarateförbundetVi hjälper idrotten i Småland med administrativa uppgifter
 • Antal vaccinerade i Sverige.
 • Mecenat mail.
 • Hur raderar man en mail.
 • Log in Revolut.
 • Uplift Fund Brooklyn Community Foundation.
 • Kaptena allabolag.
 • Bostadsregistret Flashback.
 • Kvar att leva på äldreboende.
 • Braun MultiMix 5 accessories.
 • Most ethical cryptocurrency.
 • Bank Capoli.
 • Golem Yagna.
 • Android version 10.
 • Ikea Wallet iPhone.
 • Group Crypto Indonesia.
 • Etrade cryptocurrency.
 • Alpha Finance Lab token.
 • Wirex fees.
 • Warfare branch Royal Navy.
 • Jabra firmware update.
 • Transport av farligt gods MSB.
 • Bostadsuppskov i efterhand.
 • Coop gemensamt konto.
 • Most profitable GPU mining 2020.
 • Binary trading course free download.
 • Sälja böcker på Blocket.
 • Israel stock market.
 • Sichere Aktien für Anfänger.
 • Mit Apps Geld verdienen 2021.
 • Vbtc crypto.
 • Cue Extension.
 • Ash coma.
 • AI Sweden.
 • Sommarjobb Vattenfall.
 • CTI Navy ASVAB score.
 • Forex trading Bahamas.
 • Gård Hjärnarp.
 • Klantnummer T Mobile Thuis.
 • Westchester Merger arbitrage.
 • DOT Coin price prediction 2025.
 • Low risk investments.